O museo de Caldoval saca nota no seu primeiro curso - DeExcursión: rutas escolares por Ferrol, Eume e Ortegal