O Museo do Caldoval de Mugardos abre as portas ás visitas de grupos escolares - DeExcursión: rutas escolares por Ferrol, Eume e Ortegal