Tres recomendacións de excursións "alimenticias" - DeExcursión: rutas escolares por Ferrol, Eume e Ortegal