A excursión como recurso didáctico, desde finais do século XIX - DeExcursión: rutas escolares por Ferrol, Eume e Ortegal